Sākums » Spēles »

Biljards

1. Sākuma stāvoklis
Uz galda atrodas 16 bumbas:
- 1 balta,
- 1 melna,
- 7 viena veida – pilnīgi nokrāsotas,
- 7 otra veida – ar baltiem sāniem.

Visas bumbas, izņemot balto, tiek novietotas trijstūrī,
ievērojot sekojošos nosacījumus:
- Melnā bumba atrodas punktā 2;
- B1 un B2 noteikti ir atšķirīgu veidu bumbas;
- Neviena trijstūra malā nedrīkst būt visas viena veida bumbas;
- Baltā bumba atrodas uz līnijas L.


2. Pirmais sitiens


Pirmo sitienu izlozē starp diviem spēlētājiem un veic ar balto bumbu pa bumbām, kuras novietotas trijstūrī, pie kam spēlētājs to izdara, atrodoties priekšējā zonā.

Pirmais sitiens skaitās izdarīts, ja bumbas ir izsistas no sākumstāvokļa un vismaz divas, neskaitot balto bumbu, ir pieskārušās bortam vai arī kāda bumba ir iesista kabatā. Ja tas nav noticis, tad pretinieks drīkst turpināt spēli no esošā stāvokļa vai arī novietot bumbas trijstūrī un sākt spēli no jauna.

3. Bumbu izvēle

Bumbu izvēle notiek pēc pirmā sitiena izdarīšanas. Spēlētājs izvēlas tās grupas bumbas, kuras viņam šķiet izdevīgākas. Izdarot izvēli, drīkst izmantot jebkura veida kombināciju, lai nekļūdīgi iesistu pirmo izvēlēto bumbu norādītajā kabatā. Izvēle ir notikusi tad, kad spēlētājs ir iesitis pirmo norādīto bumbu. Pēc tam spēlētājs sit tikai izvēlētas grupas bumbas.

4. Spēle

- Spēles laikā visi sitieni tiek izdarīti tikai ar balto bumbu. Sitienu var izpildīt no jebkuras galda puses, no punkta, kurā baltā bumba apstājusies pēc iepriekšējā sitiena, izņemot sitienus ‘’no rokas’’. (skat. P.5. ‘’Sodi un kļūdas’’).
- Pirms katra sitiena spēlētājam ir jāpasaka, kuru bumbu un kurā kabatā viņš sitīs.
- Ja spēlētājs neiesit nevienu savas grupas bumbu vai arī pieļauj kļūdu jeb sodu, tad sitiens pāriet pie pretinieka.
- Melnā bumba jāsit pēdējā – pēc tam, kad iesistas visas bumbas. Pirms sitiena pa melno bumbu spēlētājam jāpiesaka, kurā kabatā viņš to sitīs. Tā jādara katru reizi, kad tiek sists pa melno bumbu, līdz pat spēles beigām. Var pieteikt jebkuru kabatu, arī to, kuru iepriekšējā sitienā ir pieteicis pretinieks.
- Spēle ir uzvarēta, ja spēlētājs bez soda vai kļūdas iesit melno bumbu pēc tam, kad ir iesistas visas savas grupas bumbas.

5. Sodi un kļūdas

Sods – stāvoklis spēlē, kad sitiena tiesības pāriet pie pretinieka un viņš var izpildīt ‘’sitienu no rokas’’, t.i., novietot balto bumbu jebkurā brīvajā vietā uz laukuma.

Sods ir, ja:
- baltā bumba vispirms pieskaras pretinieka bumbai vai melnajai bumbai;
- baltā bumba nepieskaras nevienai bumbai;
- baltā bumba iekrīt kabatā vai atstāj laukumu (arī pirmā sitiena laikā);
- spēlētājs ar roku, kiju vai apģērbu pieskaras jebkurai bumbai, kas atrodas uz laukuma.

Kļūda – stāvoklis spēlē, kad sitiena tiesības pāriet pie pretinieka, bet sitiens jāizpilda no vietas, kur apstājusies baltā bumba.

Kļūda ir, ja:
- noradītā bumba tiek iesista nevis pieteiktajā, bet gan jebkurā citā kabatā;
- kāda bumba (izņemot balto vai melno) pārkrīt pāri galda malai; pārkritušo bumbu novieto pie tā borta malas vidū, pār kuru tā pārkritusi.

6. Spēle ir zaudēta, ja:

- Melnā bumba spēles laikā pārkrīt pāri malai vai priekšlaicīgi tiek iesista kabatā (tas neattiecas uz pirmo sitienu);
- Melnā bumba tiek iesista citā kabatā, nevis tajā, kurā paziņots;
- Iesitot melno bumbu, izdarīta kļūda vai sods.

Kur spēlēt?

Biljardu iepējams spēlēt šādos Olympic Casino spēļu automātu kazino:

 • Cēsis, Lenču iela 5
 • Valmiera, Beātes iela 2
 • Daugavpils, 18. Novembra iela 113
 • Daugavpils, Raipoles iela 11A
 • Jēkabpils, Vienības iela 7
 • Madona, Saules iela 37
 • Saldus, Jelgavas iela 2
 • Ventspilī, Kuldīgas iela 15/17
 • Ventspils, Talsu iela 35
 • Rīga, A.M.Keldiša iela 20a
 • Rīga, Maskavas iela 357
 • Rīga, Zolitūdes iela 34