Sākums » Kompānija »

Korporatīvā sociālā atbildība

Olympic Casino Latvia mērķis ir ilgtspējīga uzņēmējdarbība, kas iespējama, īstenojot godprātīgu un atbildīgu uzņēmējdarbību, balstoties uz uzņēmuma pamatvērtībām un ietekmes pušu iesaisti.

Olympic Casino Latvia ir sociāli atbildīgs uzņēmums un savā darbībā balstās uz izpratni par savu klientu, darbinieku un sabiedrības kopējo interešu un apkārtējās vides aizsardzības nozīmību.

Olympic Casino Latvia izpratnē korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja ir saistīti jēdzieni, un tie sevī ietver uzņēmuma atbildīgu rīcību attiecībās ar uzņēmuma ietekmes pusēm- darbiniekiem, klientiem, īpašniekiem, sadarbības partneriem, vietējo kopienu un valsts institūcijām, uz brīvprātīgas iniciatīvas pamata savā darbībā iekļaujot sabiedrības un vides jautājumus, sniedzot informāciju par savas uzņēmējdarbības labo praksi. Vienīgi īstenojot atbildīgu korporatīvo sociālo pārvaldību, iespējama uzņēmuma ilgtspējīga darbība. Korporatīvās sociālās atbildības mērķu plānošanai, aktivitāšu organizēšanai un koordinēšanai ir apstiprināta vadības darba grupa.

Olympic Casino misija ir nodrošināt mūsu viesiem uz klientu orientētu, drošu un uzticamu vidi, panākot to ar unikālu dizainu un prasmēm, kurām nav līdzīgu šajā nozarē, pastiprinot to ar mūsu zīmola izcilību un nevainojamu reputāciju.

Olympic Casino vīzija ir kļūt par globālu kazino un atpūtas kompleksu operatoru - atpazīstamu ar izcilu apkalpošanu un radošu dizainu.

Olympic Casino pamatvērtības ir: 

AIZRAUTĪGA APKALPOŠANA

  • Mūsu klienti ir mūsu viesi – mēs rūpējamies par saviem klientiem kā par viesiem savās mājās.
  • Mēs vienmēr cenšamies pārspēt savu viesu cerības – mēs mīlam savu darbu, mēs paveicam vairāk nekā no mums sagaida, mēs atbalstām savu komandu un sniedzam vairāk nekā 100%.
  • Mēs esam izcili tajā, ko mēs darām – mēs ar lepnumu piedāvājam vislabāko apkalpošanu spēļu industrijā, mūsu cilvēki ir vislabākie, un mēs atbalstām viņu izaugsmi.

ATBILDĪBAS SAJŪTA

  • Mēs piedāvājam drošu vidi– mums pelnīti piemīt augstu drošības standartu un labi attīstītu atbildīgas spēles programmu reputācija.
  • Mēs rūpējamies par savējiem– mēs uzņemamies atbildību par savām darbībām un vienmēr atbalstām savu komandu.
  • Mēs esam atbildīgi sabiedrības locekļi, kas aktīvi palīdz tai ar regulāru iesaistīšanos labdarības programmās un atbalstāmos pasākumos.

IZKLAIDE

  • Mēs komunicējam smaidot– papildus mūsu plašajam laimestu iespēju un spēļu klāstam, mēs izklaidējam klientus ar smaidu sejā un sirdī.
  • Mēs izbaudām katru brīdi– mums patīk strādāt komandā ar kolēģiem, darbs mums ir kā izklaide, un smaidoši darbinieki smaida arī viesiem.

GANDARĪJUMS

  • Mēs radām pozitīvas sajūtas– mēs dalāmies ar viesiem viņu priekā par laimestu un atbalstām viņus, ja neveicas. Mēs cenšamies nodrošināt, lai laika pavadīšana pie mums vienmēr ir pozitīvs piedzīvojums.
  • Mēs veicinām iniciatīvu– vienmēr ir veidi, kā uzlabot mūsu produktu un mūsu pakalpojumus, mēs atbalstām iniciatīvu un iedrošinām uz lielisku ideju meklējumiem, kas sniegs labumu mūsu uzņēmumam, mūsu viesiem un mūsu darbiniekiem.