Sākums » Kompānija » Korporatīvā sociālā atbildība »

Apkārtējā vide

Olympic Casino Latvia uzskata, ka tā darbība rada ietekmi uz dabu un apkārtējo vidi kopumā, tādēļ uzņēmumam ir pēc iespējas jāmazina nelabvēlīgās sekas, nodrošinot apkārtējās vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Olympic Casino Latvia pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai izmanto elektroenerģiju. Elektroenerģija nodrošina uzņēmuma pamatdarbības īstenošanu- visu spēļu iekārtu darbību un atbilstoša apgaismojuma nodrošināšanu spēļu galdu un spēļu automātu kazino telpās. Uzņēmums kā mērķi ir izvirzījis elektroenerģijas patēriņa mazināšanu, nomainot novecojušās apgaismes ierīces un īstenojot energoefektīvu apgaismojuma iekārtu uzstādīšanu, kā arī, ierīkojot automātiskas gaismas ieslēgšanās un izslēgšanās sistēmas vietās, kur tas iespējams.

Olympic Casino Latvia ir secinājis, ka būtisku elektroenerģijas patēriņu rada uzņēmuma ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas. Olympic Casino Latvia kā savu mērķi ir izvirzījis šo sistēmu uzlabošanu un nomaiņu uz videi draudzīgākām, nodrošinot nepieciešamo investīciju veikšanu un izvēloties uzstādīšanai iekārtas ar augstāku energoefektivitātes (rekuperācijas) līmeni. Kā arī, uzņēmums veic frekvenču pārveidotāju uzstādīšanu gaisa ventilācijas un kondicionēšanas sistēmās, kur tas varētu sniegt vēlamo rezultāti elektroenerģijas patēriņa mazināšanas ziņā un tehniski ir iespējams.

Olympic Casino Latvia administratīvo un atbalsta funkciju īstenošanas procesā izmanto papīru. Uzņēmums ir noteicis mērķi samazināt izmantotā papīra apjomu ikdienas darbā, pēc iespējas pārejot uz informācijas elektronisku apriti un datu saglabāšanu. Kā arī, īstenot videi draudzīgu iepirkumu veikšanu, pēc iespējas iegādājoties videi draudzīgas kancelejas preces.

Olympic Casino Latvia izvirza mērķi īstenot atkritumu šķirošanu uzņēmuma birojā un to pēc iespējas ieviest spēļu galdu un spēļu automātu kazino, nodrošinot atkritumu dalītu nodošanu atbilstošai pārstrādei vai iznīcināšanai.

Olympic Casino Latvia atbalsta savu darbinieku dalību vides sakopšanas pasākumos. Kopš 2010.gada Olympic Casino Latvia darbinieki piedalās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijas sakopšanā ikgadējā pasākuma „Lielā Talka” ietvaros.