Sākums » Kompānija » Korporatīvā sociālā atbildība »

Sabiedrība

Olympic Casino Latvia (OCL) ir sociāli atbildīgs azartspēļu operators, kas laikus informē iedzīvotājus par ar azartspēlēm saistītajiem riskiem, kā arī iesaistās un realizē projektus sabiedrības atbalsta jomā.

Uzņēmums ir noteicis sabiedrības atbalsta politikas prioritātes:

 • atbalsts mazāk aizsargātiem sabiedrības locekļiem;
 • sabiedrības izglītošana azartspēļu atkarības profilaksei;
 • apkārtējās vides sakopšana;
 • atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai.

OCL darbība sabiedrības atbalsta jomā ir virzīta uz pasākumiem, kas kopumā veicinātu sabiedrības veselību un dzīves kvalitāti, mazinot savas darbības ietekmes risku un īstenojot atbalsta pasākumus.

Sabiedrības atbalsta projekts

Olympic Casino Latvia (OCL) mērķi ir ilgtspējīga attīstība un atbildīga uzņēmējdarbība, kas balstīti uz uzņēmuma pamatvērtībām un ietekmes pušu iesaisti.

Viena no sabiedrības atbalsta politikas sastāvdaļām ir iesaiste vietējās kopienas dzīvē. Apzinoties savas darbības ietekmi un izvērtējot vietējās kopienas būtiskākās problēmas no biznesa un ietekmes pušu perspektīvas, OCL ir noteiktas prioritārās jomas vietējās kopienas atbalstam: apkārtējās vides labiekārtošana, veselīga dzīvesveida sekmēšana un atkarību profilakse.

Lai to īstenotu, OCL reizi gadā ar vadības lēmumu noteiktās pašvaldībās, kurās uzņēmums darbojas, aicina pieteikt projektus, kuru mērķis ir sekmēt veselīgu dzīvesveidu un drošu un sakārtotu apkārtējo vidi.

Pamatnosacījumi uzņēmuma atbalstāmiem projektiem:

 • atbalstīti tiek projekti, kas vērsti uz apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu, un veselīga dzīvesveida sekmēšanu pilsētās un novados (būtisks kritērijs- ilgtermiņa ieguvums vietējai kopienai, lietošanai), kuros uzņēmums darbojas;
 • projekta realizētājam jābūt biedrībai vai nodibinājumam;
 • uzņēmuma plānotais atbalsts vienam projektam ir līdz EUR 1500 (atsevišķos gadījumos var tikt lemts par piešķiramā atbalsta palielināšanu);
 • uzņēmuma sniegtā atbalsta forma var būt līdzfinansējums.

No vienā pilsētā vai novadā pieteiktajiem projektiem tiek izvēlēts viens, kuram tiks sniegts atbalsts no OCL puses.

Projekta izvērtēšanā piedalās OCL valdes priekšsēdētājs, mārketinga un servisa attīstības vadītājs, kvalitātes vadītājs, OCL darbinieku pārstāvji, iespēju robežās konsultējoties ar pašvaldības pārstāvjiem. 

Lēmuma pieņemšanas procesā tiek vērtēta projektu atbilstība OCL vietējās kopienas atbalsta politikas mērķiem un principiem, kā arī izvērtēta pozitīvā ietekme uz vietējo kopienu un projekta ilgtspēja.

Lai pieteiktu projektu, uz e-pasta adresi projekti@oc.eu  jānosūta aizpildīta pieteikuma forma. Dokumenta vēlamais maksimālais apjoms: 5 lapas. Papildus iespējami pielikumi bilžu veidā (formāts: .jpg, .png, .bmp).  Projektu, kuriem piešķirts atbalsts, koordinatori tiks informēti telefoniski  vai elektroniski ar e-pasta ziņu.

 

Gadījumos, ja kādā no pašvaldībām netiek pieteikti noteiktajām prasībām atbilstoši projekti, projektu pieteikuma termiņš var tikt pagarināts.

Kontakttālrunis papildu uzziņām 67892975 (Liene Krastiņa).

 


2018.gadā, izvērtējot iesniegto projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, t.sk. projektu ilgtspēju un ilgtermiņa ieguvumu vietējai kopienai, OCL noteiktajā kārtībā piešķīra atbalstu un tika īstenoti šādi projekti:

 • Bērnu uzraudzības un sākumskolas bērnu brīvā laika pavadīšanas telpu un apkārtējās teritorijas labiekārtošana Valmieras pilsētā. 
 • Bērnu rotaļu laukuma pilnveidošana Madonas novadā.
 • Tehniskā aprīkojuma un materiālu atjaunošana Liepājasa Diabētu biedrībai.

2017.gadā, izvērtējot iesniegto projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, t.sk. projektu ilgtspēju un ilgtermiņa ieguvumu vietējai kopienai, OCL noteiktajā kārtībā piešķīra atbalstu un tika īstenoti šādi projekti:

 • Madonas novada, Praulienas pagastā izveidots rotaļu laukums, veicinot pagasta bērnu veselīga dzīvesveida attīstību un radot iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.
 • Saldū, Skrundas ielā 5, Ģimenes atbalsta dienas centrā, kur savu ārpusskolas laiku pavada bērni un jaunieši vecumā no 6 – 18 gadiem, iegādāts un uzstādīts papildus sporta iekārtas un inventārs, tādejādi veicinot bērnu un jauniešu brīvā laika kvalitatīvu un saturīgu pavadīšanu.
 • Valmierā labiekārtots un uzlabots Daliņa pludmales teritorijas aktīvās atpūtas aprīkojums, attīstot pludmales tenisa iniciatīvu, un tādejādi radot jaunas un plašākas aktīvās atpūtas iespējas lieliem un maziem Valmieras iedzīvotājiem, kā arī pilsētas viesiem.


OCL, izvērtējot 2016.gada pieteikumu atbilstību pamatkritērijiem, noteiktajā kārtībā piešķīra atbalstu un tika īstenoti šādi projekti:

 • Cēsīs īstenota Ruckas muižas parka teritorijā, Piebalgas ielā, ganību, dabīgai noganīšanai ar aitām, izveide. Projekta mērķis ir nodrošināt parka ekoloģisku apsaimniekošanu un parka zālāju bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu, vienlaikus veidojot Cēsu iedzīvotājiem pieejamu skaistu parka ainavu pilsētvidē.
 • Daugavpilī bērnu un jauniešu centra “Jaunība” bērnu klubā “Fortūna” nomainīts grīdas segums un logi, īstenojot projekta mērķi par vides labiekārtošanu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai.
 • Jēkabpilī izveidots brīvdabas galda tenisa laukums Ģimenes atbalsta centra teritorijā, piedāvājot centra un apkārtējo daudzdzīvokļu māju jauniešiem iespēju biežāk aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā.
 • Liepājā izveidota “Baskāju taka” Liepājas Kristīgās pirmskolas iestādes teritorijā, veicinot un nodrošinot bērnu veselību un dzīves kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā.
 • Ogrē īstenota vides objekta- skulptūru grupas “Sprīdītis” renovācija un tai piesaistītās vides sakārtošanas darbi.
 • Saldus pašvaldībā Oskara Kalpaka muzejā, Zirņu pagastā, veikti vides labiekārtošanas darbi- muzejā esošā Spēka taka papildināta ar sakārtotu atpūtas vietu un uzlaboti jau esošie objekti. Iegādātas koka galdi un soli atpūtas vietas izveidošanai, pamats nosegts ar ķieģeļu segumu, labiekārtota ugunskura vieta, ko parasti izmanto apmeklētāji pēc aktīvas darbošanās muzeja apkārtnē. Projektā arī papildināta iesāktā Spēka taka, kura ir apmēram 500 metrus gara, ar vairākiem aktīvu darbību veicinošiem objektiem– koka zobenu cilāšanu, virvju šķēršļiem, kā arī Spēka vārdu koku. 
 • Siguldā veikta iedzīvotājiem pieejama brīvā laika aktivitāšu laukuma labiekārtošana, 2.posms- uzstādīts āra trenažieris, kuru vienlaicīgi var lietot 3 personas, Laurenču sākumskolas teritorijā veselīga dzīvesveida veicināšanai un uzturēšanai

 

2015.gadā OCL, izvērtējot pieteikto projektu atbilstību pamatkritērijiem, noteiktajā kārtībā piešķīra atbalstu un tika īstenoti šādi projekti:

 •  Saldus pašvaldībā veikta šķirnes trušu apskates laukuma ierīkošana “Lutriņu trušmīļi”, atblastot Lutriņu mazpulka “Trušmīļu skolas” darbu, kuras mērķis ir ne vien bērnu izglītošana trušu audzēšanā un kopšanā, bet arī izglītojoša apskates objekta izveide visiem Saldus novada bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem  Lutriņu pagastā.

 • Ogres pašvaldībā veikta iedzīvotājiem pieejama vingrošanas un brīvā laika aktivitāšu laukuma labiekārtošana- uzstādīts āra trenažieris Meņģeles skolas teritorijā veselīga dzīvesveida veicināšanai un uzturēšanai.

 • Cēsīs veikta iedzīvotājiem pieejamas atpūtas vietas labiekārtošana- uzstādīts āra trenažieris Pastariņu sākumskolas teritorijā veselīga dzīvesveida veicināšanai un uzturēšanai.

 • Siguldā veikta iedzīvotājiem pieejama brīvā laika aktivitāšu laukuma labiekārtošana- uzstādīti divi āra trenažieri Laurenču sākumskolas teritorijā veselīga dzīvesveida veicināšanai un uzturēšanai.

 • Jūrmalā veikta iedzīvotājiem pieejamas sporta un atpūtas teritorijas pilnveidošana- pludmales volejbola laukuma paplašināšana un otra pludmales volejbola laukuma izveide, teritorijas labiekārtošana Slokā, laukumā starp 1905.gada, Laidzes un Skrundas ielām, veselīga dzīvesveida veicināšanai un uzturēšanai.

 • Liepājā veikta bērnu centra, Bāriņu ielā 11, pagalma labiekārtošana, sagatavošana bērnu laukuma izveidei, tādējādi sniedzot arī iespēju īstenot sociālo programmu bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm: veikta pagalma bruģēšana, savesta melnzeme un labiekārtoti apstādījumi.

 

2014.gadā īstenotais sabiedrības atbalsta pilotprojekts:

 • Saldū 2014.gada novembrī tika īstenots pirmais no OCL sabiedrības atbalsta projektiem, finansējot bērnu laukumu ierīkošanu un basketbola groza uzstādīšanu Kalnu ielā 22.
 

Atbildīga spēle

OCL apzinās azartspēļu ietekmi uz sabiedrību un ar to saistītos riskus, tai skaitā, atkarību no azartspēlēm.

Lai mazinātu šī riska iestāšanās iespējas, OCL veic mērķtiecīgus pasākumus, savos kazino izvietojot brīdinošu informāciju par to, ka azartspēles var izraisīt azartspēļu atkarību, un informatīvus bukletus, kuros ir paškontroles tests un informācija, kur var vērsties pēc palīdzības nepieciešamības gadījumā. Šāda veida informācija klientiem ir pieejama arī uzņēmuma mājaslapā.

OCL atbalsta sabiedrības izglītošanu par dažādām atkarībām un pasākumiem to savlaicīgai novēršanai. OCL ir Latvijas Spēļu biznesa asociācijas biedrs, kas asociācijas biedru vārdā īsteno dažādus sabiedrības atbalsta projektus, tai skaitā, kas saistīti ar azartspēļu ietekmes risku. Asociācija un OCL sniedz atbalstu biedrībai “Esi brīvs!”, kas īsteno izglītojošus pasākumus jauniešiem un viņu vecākiem par atkarības problēmām un to profilaksi.

Biedrības mērķis ir uzrunāt jauniešus, viņu vecākus, skolotājus un sabiedrību kopumā, popularizējot uzskatu, ka būt brīvam no jebkādām atkarībām ir stilīgi un daudz interesantāk nekā tad, ja esi atkarīgs no šķietami patīkamām nodarbēm, vielām un procesiem.

“Esi brīvs” statistika liecina, ka kopš biedrības dibināšanas 2006.gadā līdz 2017.gadam tā ir noorganizējusi vairāk kā 1800 nodarbības un kopējais dalībnieku skaits pēc biedrības datiem ir vairāk kā 35’000 skolēni un 3’500 pieaugušie. Tāpat biedrība organizē arī izglītojošus seminārus par atkarību profilaksi un publicē problēmjautājumu tematikai veltītus rakstus.

Labdarība

OCL, īstenojot uzņēmuma sabiedrības atbalsta politikā noteiktos  prioritāros mērķus, sadarbojas ar organizācijām un atbalsta to darbību.

 • Kopš 2010.gada OCL sadarbojas ar Ronald McDonald House Charities Latvija (RMHC), izvietojot ziedojumu kastītes savos kazino un spēļu automātu kazino. Savāktie ziedojumi tiek izlietoti Mobilajam veselības aprūpes centram (MVAC), kas ir 12 metrus garš moderns transporta līdzeklis, kas pielāgots diagnostisko un profilaktisko medicīnas pakalpojumu sniegšanai. MVAC ārsti no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sniedz bezmaksas veselības aprūpi bērniem Latvijas novados, kur ir apgrūtināta specializētās pediatriskās medicīniskās aprūpes saņemšana.
 • OCL ik gadu ziedo biedrībai „Esi brīvs!” atkarību profilakses pasākumu īstenošanai.
 • Pēdējos gados OCL ziedojis: biedrībai Latgales airēšanas un tūrisma centrs, biedrībai “Latvijas kultūras projekti”, biedrībai Latvijas Basketbola Savienība, Entuziastu Fonds Nodibinājumam, biedrībai Basketbola Skola Ventspils, nodibinājumam “Valmieras sporta klubs”, kā arī atbalstījis biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele”.