Sākums » Kompānija » Korporatīvā sociālā atbildība »

Uzņēmējdarbības vide

Olympic Casino Latvia ar savu darbību un labo piemēru vēlas veicināt godprātīgu komercdarbības praksi un uzņēmējdarbības vides sakārtošanu Latvijā.

Olympic Casino Latvia ir svarīgi īstenot sadarbību ar piegādātājiem, kas atbilst uzņēmuma ilgtspējīgas darbības principiem un sagaida to ievērošanu arī no sadarbības partneru puses. Uzņēmums, lemjot par sadarbības uzsākšanu un visā sadarbības laikā, vērtē sadarbības partneru atbilstību šādiem kritērijiem:

 • Piegādātā produkta vai pakalpojuma kvalitātes atbilstība Olympic Casino Latvia noteiktam kvalitātes standartam.
 • Savā darbībā ievēro likumus un normatīvos aktus.
 • Vadās pēc atklātības, ētikas un godprātības principiem uzņēmējdarbībā- gan attiecībās ar saviem darbiniekiem, gan ārējām ietekmes pusēm, ievērojot godīgu komercdarbības praksi.

Neatbilstība kādam no augstāk minētiem kritērijiem var būt par iemeslu sadarbības pārtraukšanai.

Olympic Casino Latvia, lai veicinātu ilgtspējas principu īstenošanu, sadarbojas ar dažādām organizācijām un valsts institūcijām.

 • Olympic Casino Latvia ir Latvijas Spēļu biznesa asociācijas (LSBA) biedrs. LSBA pārstāv vairākuma spēļu biznesa nozarē strādājošu uzņēmumu intereses valsts un sabiedriskajā sektorā un tās mērķis ir veicināt Latvijas spēļu biznesa kopējo attīstību. lsba.lv

  LSBA kopš 2006.gada ir Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs. 2010.gadā LSBA kopā ar vēl 21 organizāciju parakstīja Memorandu par korporatīvās sociālās atbildības principiem. 

  Memorands skaidro korporatīvās sociālās atbildības definīciju, principus, apraksta lielākās uzņēmuma ietekmes auditorijas, nosaka turpmākos izaicinājumus korporatīvās sociālās atbildības jomā Latvijas sabiedrībai. Piemēram, palielināt to uzņēmumu skaitu, kas par savu labo praksi ziņo nacionālā līmenī, izmantojot Ilgtspējas indeksu, vai starptautiskā līmenī, pievienojoties, piemēram, ANO Globālā līguma (UN Global Compact) kustībai.

 • Olympic Casino Latvia ir Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (American Chamber of Commerce in Latvia) biedrs. Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, kuras biedru vidū ir gan uzņēmumi, kuriem ir tiešas tirdzniecības saites ar ASV, gan citi starptautiskie un vietējie uzņēmumi, kuri atbalsta ATPL misiju un mērķus. 

  ATPL misija ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas un partnerību starp ASV un Latviju; kalpot par uzņēmējdarbības, zināšanu apmaiņas un komunikāciju forumu biedriem; panākt uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošanos Latvijā. 

  ATPL mērķi ir kalpot par iniciatīvas centru; veicināt uzņēmējdarbības vides uzlabošanos; kalpot par piemēru ilgtspējīgas komercdarbības veidošanā. amcham.lv

  Olympic Casino Latvia 2006.gadā ir parakstījis un apņēmies savā darbībā īstenot LSBA pašregulējošo ētikas kodeksu 

  Olympic Casino Latvia, kļūstot par ATPL biedru, ir akceptējis un apņemies ievērot ATPL Deklarāciju par labu korporatīvo pilsonību (Statement on Good Corporate Citizenship)

 • Olympic Casino Latvia, izpildot noteiktos kritērijus, ir iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta Padziļinātās sadarbības programmā. Programmas mērķis ir veicināt ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu.