Sākums »

Игровые столы

Russian Poker

Russian Poker

1. Spēles uzsākšana
1.1 Spēlētājs var spēlēt vienā spēles laukumā (turpmāk boksā) kā arī uz vairākiem boksiem. Spēlējot vairāk nekā uz viena boksa, „atvērts” var būt tikai viens, pārējie boksi ir „tumšie” (kārtis nedrīkst apskatīt).
1.2 Maksimālais Krievu Pokera spēlei atvēlēto boksu skaits uz spēļu galda ir 4 boksi.
1.3 Uz katra spēļu galda ir norādīts minimālās un maksimālās likmes lielums, maksimālā spēļu galda izmaksa.
1.4 Lai sāktu spēli spēlētājam ir jāuzliek likme ANTE. Ja spēlētājs vēlas spēlēt arī uz BONUS, tad šī likme ir jāuzliek pirms krupjē ir slēdzis likmes.
1.5 Spēlējot BONUS mērķis ir saņemt kombināciju Three Of a Kind vai augstāku. Minimālā likme uz Bonus ir 1 LVL, un maksimālā likme uz Bonus ir 5 LVL.
1.6 Krupjē izdala visiem spēlējošiem boksiem un sev pa 5 kārtīm .
1.7 Spēlētājs pieņem lēmumu, turpināt vai neturpināt spēli. Ja spēlētājs vēlas turpināt spēli, tad viņam ir jānovieto savas kārtis, aizvērtā veidā, BET boksā un uz tām jāuzliek likme, kas ir divas reizes lielāka nekā ANTE.
1.8 Ja spēlētājs nevēlas turpināt spēli un neliek BET, tad ANTE tiek zaudēta, ja bija uzlikta BONUS likme, tad zaudē arī to.

2. Kāršu maiņa un piepirkšana
2.1 Spēlētājs var izvēlēties samainīt 2, 3, 4 vai 5 kārtis pēc viņa izvēles, vai arī piepirkt papildus vienu kārti.
2.2 Lai piepirktu vienu papildus kārti, vai arī apmainītu 2, 3, 4 vai 5 kārtis spēlētājam jāsamaksā summa līdzvērtīga ANTE likmei un kārsu apmaiņas gadījumā apmaināmās kārtis jānovieto pie ANTE boksa.
2.3 Ja spēlētājs vēlas piepirkt sesto kārti, pirms pirkšanas jābrīdina krupjē par BONUS kombināciju. Tā tiek izmaksāta pirms sestās kārts piepirkšanas saskaņā ar BONUS izmaksu tabulu.
2.4 Spēlētājs nedrīkst apskatīt „tumšā” boksa kārtis, arī kāršu apmaiņa uz šī boksa nav iespējama. Šī boksa kārtis krupjē atver pēc tam, kad ir atvēris savas kārtis.
2.5 Tad, kad kārtis ir samainītas, spēlētāji, kas veica šo kāršu piepirkšanu , vai apmaiņu, pieņem lēmumu spēlēt tālāk vai atteikties no spēles.

3. Apdrošināšana
3.1 Ja spēlētājs ieguvis kombināciju „Three of a Kind”, tad viņam ir iespēja apdrošināt savu kombināciju pret varbūtību, ka krupjē nebūs spēle.
3.2 Apdrošināšanas likme jānovieto pa labi no ANTE likmes ( vai uz apdrošināšanas līnijas). Minimālā apdrošināšana drīkst būt līdzvērtīga ANTE likmei un maksimālā -puse no esošās kombinācijas iespējamās izmaksas, bet ne vairāk kā puse no galda maksimālās izmaksas, kas ir norādīta uz spēļu galda.
3.3 Ja krupjē kārtis neveido nevienu no spēles kombinācijām, tad apdrošināšanas likme tiek izmaksāta 1:1.
3.4 Ja krupjē kārtis veido kādu no kombinācijām, tad apdrošināšanas likme zaudē.

4. Vinnestu izmaksas
4.1 Spēles kombinācijas tiek veidotas no piecām kārtīm un ir sakārtotas no vājākas uz stiprāko atbilstoši izmaksu tabulai.
4.2 Ja krupjē ir spēle Ace/King vai augstāk, viņa spēle tiek salīdzināta ar spēlētāja kombināciju.
4.3 Gadījumā, ja spēlētāja kombinācija ir mazāka nekā krupjē, tad spēlētājs zaudē likmes ANTE un BET.
4.4 Ja spēlētājam kombinācija ir lielāka, tad krupjē neizmaksā ANTE, bet BET likmi izmaksā atbilstoši tabulai:

Ace/King 1:1
Pair 1:1
Two Pairs 2:1
Three of a Kind 3:1
Straight 4:1
Flush 5:1
Full House 7:1
Four of a Kind 20:1
Straight Flush 50:1
Royal Flush 100:1

4.5 Šajā pokerī ir iespējama arī dubultā kombinācija. Ar nosacījumu, ka otrajā kombinācijā ir vismaz viena kārts, kas nepiedalās pirmās kombinācijas veidošanā. Par pirmo kombināciju vienmēr tiek uzskatīta stiprākā kombinācija pēc izmaksu tabulas.Piemēram:
• Ace-Ace-7-7-King: Two Pairs (Ace-Ace + 7-7) + Ace-King izmaksa 2:1 un 1:1.
• Ace-Ace-Ace-Ace-9-3: Four of a Kind izmaksa 20:1. Šo kombināciju nevar uzskatīt kā Four of a Kind (Ace-Ace-Ace-Ace) + Three of a Kind (Ace-Ace-Ace),jo visas otrās kombinācijas kārtis veido arī pirmo kombunāciju
4.6 Ja spēlētāja kārtis veido 2 kombinācijas un vecākā no abām kombinācijām ir lielāka par krupjē kombināciju, tad abas kombinācijas tiek izmaksātas. Vienā spēles partijā uz viena boksa nevar tikt izmaksāts vairāk nekā 2 kombinācijas.
4.7 Divu kombināciju gadījumā izmaksa nevar pārsniegt uz galda noteikto maksimālo izmaksu.
4.8 Ja krupjē kārtis neveido nevienu no tabulā norādītajām pokera kombinācijām, tad viņš izvirza uz priekšu savu vecāko kārti, piedāvājot spēlētājiem izvēlēties:
• saņemt ANTE likmes izmaksu 1:1;
• vai pirkt krupjē spēli par ANTE likmei līdzvērtīgu summu. Ja spēlētājs vēlas, viņš var pirkt spēli arī ,,tumšajai” rokai. Spēli ,,tumšajai” rokai jāpērk neredzot ,,tumšās” rokas kombināciju. Spēlētāji, kas ir izdarījuši apdrošināšanas likmi, pēc šis likmes izmaksāšanas arī var pirkt dīlerim spēli.
4.9 Ja spēlētājs (spēlētāji ) vēlas pirkt krupjē spēli, krupjē nomet savu augstākās vērtības kārti un no kavas augšpuses ņem nākamo kārti. Gadījumā, ja pēc spēles pirkšanas krupjē ir spēle Ace/King un vairāk, viņa spēle tiek salīdzināta ar spēlētāja kombināciju. Ja nākamā kārts ir pēc vērtības tāda pati kā nomestā kārts un tā neveido kombināciju, tad arī šī kārts tiek nomesta, ņemta nākamā kārts. Tas tiek atkārtots, kamēr nākamā kārts:
• veido krupjē spēles kombināciju
• Ir atšķirīga no krupjē nomestās kārts

5. Poker Bonus
5.1 Spēlētājiem ir iespēja spēlēt arī ar bonusu. Uz katra galda ir norādīts minimālās un maksimālās bonus likmes lielums. Minimālā likme uz Bonus ir 1 LVL, un maksimālā likme uz Bonus ir 5 LVL.
5.2 Bonus likmju izmaksu lielums ir redzams uz galda novietotajā izmaksu tabulā.
5.3 Bonus likme ir spēkā par bonus kombināciju, kuru spēlētājs ir ieguvis no izdalītajām pirmajām piecām kārtīm. Spēlētājam kāršu pirkšanas (mainīšanas) gadījumā iegūtai kombinācijai, bonusa likme nav spēkā.

6. Vispārējie noteikumi
6.1 Spēlētājam obligāti visas kārtis jātur virs galda.
6.2 Spēlētājiem ir aizliegts vienam otram izpaust informāciju par savām kārtīm, rādīt kārtis, skatīties citu spēlētāju kārtīs un savstarpēji apmainīties ar kārtīm.
6.3 Pokera spēles klientiem ir tiesības savā starpā sazināties latviešu, krievu vai angļu valodā, sazināšanās citās valodās ir aizliegta. Ja tas netiek ievērots, spēļu iekārtu pārraugam ir tiesības spēli pārtraukt.
6.4 Aiziešana no galda ar spēļu kārtīm ir aizliegta.
6.5 Strīdus situācijās, kas rodas attiecībā uz spēles notekumiem, kazino vadības lēmums ir galējais.