Sākums »

Ziņojums

Ziņojums par pārkāpumiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) prasību un Iekšējās kontroles sistēmas prasību pārkāpumiem.

Ziņojumu ir iespējams iesniegt anonīmi, aizpildot zemāk pievienoto formu un nenorādot savus datus. Anonīmi aizpildītam ziņojumam ir jāsatur pēc iespējas precīzāka informācija, lai būtu iespēja veikt tālāku izmeklēšanu, kā arī, būtu ieteicams norādīt saziņas informāciju (piem., e-pasta adresi) gadījumiem, kad nepieciešams precizēt informāciju.

Aizpildītā forma, kas satur tikai ziņotāja ierakstīto informāciju, bez datiem par tās sūtītāju (t.sk. bez identificējošas IP adreses norādes), tiek nosūtīta par NILLTFN atbildīgajai personai uz speciālu e-pasta adresi.

Ziņojumu var iesniegt arī citos veidos: sūtot informāciju uz e-pasta adresi zinojumi@oc.eu, vai arī sūtot vēstuli vai iesniedzot klātienē “Olympic Casino Latvia” SIA birojā, Rīgā, Kronvalda bulvārī 3, LV-1010, vai telefoniski tālr.nr. 67878211.

Zinojums NILLTFN

NILLTFN